Βιοποικιλότητα νομού Έβρου Αίθουσα Πολυθεάματος

Στην αίθουσα II έχει εγκατασταθεί προβολικό σύστημα τεχνολογίας LCD, ηχητικό σύστημα και θεατρικά φώτα και με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή προβάλλεται σε  οθόνη με τη συνοδεία ήχου και θεατρικού φωτισμού πολυθέαμα για τη βιοποικιλότητα του νομού Έβρου. Η διάρκεια του πολυθεάματος είναι περίπου 8΄.

 

 Sample Image