Άνθρωπος και Περιβάλλον

Οι ανθρώπινες δραστηριότητες στο αστικό και αγροτικό περιβάλλον της περιοχής του Έβρου, παρουσιάζονται στην αίθουσα αυτή μέσω μιας σειράς συλλεκτικών φωτογραφιών με θέμα την ιστορία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος.

Παρουσιάζεται μέσω ηχητικού συστήματος η αρμονική συμβίωση του ανθρώπου με τη φύση κατά το παρελθόν, η ανεξέλεγκτη επέμβασή του τα τελευταία χρόνια αλλά και η συνετή χρήση των φυσικών πόρων σε πολλές περιπτώσεις. 

  ANTHROPOS 

Sample Image       Sample Image

 

Sample Image 

 

 

 

Sample Image